موضوعات = دینامیک سازه، زلزله و زلزله شناسی
تعداد مقالات: 47

1 معرفی المان نوین جاذب انرژی دارای رفتار شکل پذیر در مهاربندهای هم محور
سید سعید سمائی*؛ فهیمه امینی شاد؛ عمار مهدی نظر
مشاهده مقاله

2 بررسی اثر تنش‌های پسماند بر رفتار اتصالات صلب جوشی در سازه‌های فولادی
مریم ناطقی*؛ سیدمحمد سیدپور
مشاهده مقاله

3 ایجاد حرکت گهواره‌ای در ساختمان‌های فولادی کم ارتفاع به منظور بهبود عملکرد لرزه‌ای با استفاده از ایده‌ی طراحی بر اساس هدایت آسیب
وحید مهدوی*؛ محمود حسینی
مشاهده مقاله

4 ارزیابی تغییرمکان حداکثر در قاب های خمشی فولادی طراحی شده بر اساس روش طراحی پلاستیک مبتنی بر عملکرد تحت رکوردهای حوزه نزدیک
امیرعلی هادی نژاد*؛ بهنود گنجوی؛ ابوالفضل غلامرضاتبار
مشاهده مقاله

5 Studying Seismicity of Amol Area by Zoning Horizontal Peak Ground Acceleration
behrooz alizadeh*
مشاهده مقاله

6 شبیه سازی رفتار غیر خطی اتصالات بتن مسلح با خم 180 درجه تحت بار محوری متغیر
جواد شایان فر*؛ محمد حسین شمخالی؛ حبیب اکبرزاده بنگر؛ علی همتی؛ سید سعید میرانی انارمرزی
مشاهده مقاله

7 شناسایی خرابی در سازه ها با استفاده از پاسخ های حوزه زمان و الگوریتم بهینه سازی تکامل تفاضلی
سپیده دیوسالار*
مشاهده مقاله

8 شناسایی خرابی در سازه ها با استفاده از انرژی کرنشی مودال و اشکال مودی بازسازی شده
زهرا نیازی*؛ سید محمد سیدپور؛ فاطمه زاهدی تجریشی
مشاهده مقاله

9 شناسایی خرابی در اتصالات قاب های خمشی با استفاده از ماشین بردار پشتیبان
محمد حسین نوپور*؛ سید محمد سیدپور
مشاهده مقاله

10 شناسایی خرابی در اتصالات خرپا ها با استفاده از ماشین بردار پشتیبان
محمد حسین نوپور*؛ سید محمد سیدپور
مشاهده مقاله

11 شناسایی خرابی در اتصالات قاب های خمشی با استفاده از پاسخ های حوزه فرکانس و روش های بهینه سازی
سحر رضایی*؛ سید محمد سیدپور
مشاهده مقاله

12 بررسی روش های پردازش سیگنال مبتنی بر زمان-فرکانس در پایش سلامت پل ها
احسان درویشان*
مشاهده مقاله

13 بررسی شبیه‌سازی رفتار غیرخطی و دینامیکی سدهای بتنی قوسی تحت اثر زمین‌لرزه‌هائی با شدت فوق العاده
مرتضی شکری*؛ سید جعفر اعتماد
مشاهده مقاله

14 اثر اندرکنش خاک و سازه در برخورد سازهای همجوار غیر هم ارتفاع
محمدرضا خواجوندی*؛ عباس بابایی
مشاهده مقاله

15 بررسی پاسخ ساختمانهای فولادی منظم مقاوم شده توسط مهاربندهای همگرا و کمانش ناپذیر با زاویه اعمال شتابنگاشت مولفه های افقی زلزله
هاشم پیرهادی*؛ مصطفی قنبری کاشانی
مشاهده مقاله

16 بررسی اثر پی دلتا در ظرفیت فروریزش برخورد سازه‏های مجاور
فرزین کاظمی*؛ بنیامین محبی؛ منصور یخچالیان
مشاهده مقاله

17 اثر اندرکنش خاک و سازه بر روی کنترل پاسخ لرزه ای ساختمان ها به کمک جرم متصل به فنر پیش فشرده در تراز بام
ساسان امجدیان؛ آرزو کرمی*؛ حمیدرضا کارگر
مشاهده مقاله

18 تهیه منحنی شکنندگی ساختمان قاب خمشی بتن آرمه 9 طبقه نامنظم در ارتفاع مجهز به میراگرهای ویسکوز تحت اثر تحلیل دینامیکی فزاینده
زاوش زارع پارسی*؛ محمدرضا منصوری؛ آرمین عظیمی نژاد
مشاهده مقاله

19 بررسی اثر مولفه قائم زلزله بر پاسخ لرزه ای ساختمان های مجهز به جداساز لرزه ای
علیرضا مرجانی گلابلویی*؛ عبدالرحیم جلالی
مشاهده مقاله

20 بررسی عددی روش‌های نوین و کم‌هزینه در بهسازی دیوار ساختمان بنایی با کلاف (مدرسه شهید جهانبخش زیدی واقع در شهر تنکابن)
فرشید معصومی*؛ عبدالحسین ابراهیمی سراجاری
مشاهده مقاله

21 اثر الگوهای بارگذاری جانبی بر انرژی نیاز لرزه ای سازه های چند درجه آزاد
بهنود گنجوی*؛ جواد صالحی مبین
مشاهده مقاله

22 ارزیابی عملکرد سازه های بتن آرمه با پلان نامنظم در ارتفاع تحت اثر خرابی پیش رونده
ساجده حاجی زاده*
مشاهده مقاله

23 ارزیابی عملکرد سازه های بتن آرمه با پلان نامنظم مجهز به میراگر ویسکوز تحت اثر خرابی پیش رونده
ساجده حاجی زاده*
مشاهده مقاله

24 ارزیابی شکنندگی قابهای خمشی فولادی متوسط مجهز به میراگرهای ویسکوالاستیک
یداله مرادی سیاهکلایی*؛ سید قاسم جلالی
مشاهده مقاله

25 تعیین ساختار زیرسطحی سرعت موج‌برشی غرب تهران با وارون سازی منحنی‌های بیضیواری امواج رایلی
محسن فضلوی*؛ سجاد حسنعلی پور؛ ابراهیم حق شناس
مشاهده مقاله

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه