موضوعات = بهداشت، ایمنی، محیط زیست (HSE) و توسعه پایدار
تعداد مقالات: 10

1 پهنه بندی آب های زیرزمینی آلوده به نیترات در ایران و استخراج رابطه آن با جمعیت و مصرف آب در بخش های کشاورزی و شهری
ابولقاسم علیقارداشی؛ محمد جواد مهرانی*
مشاهده مقاله

2 بررسی کاربرد تکنولوژی نانو؛ ممبران و جذب در تصفیه فاضلاب حاوی ترکیبات حلقوی نفتی (زایلن؛ تولوئن و بنزن)
فرهاد قادری؛ سید قاسم رضوی*؛ مسعود ابراهیمی قادی
مشاهده مقاله

3 بررسی و پهنه‌بندی آلودگی خاکهای کشاورزی به فلزات سنگین (کادمیوم و سرب) با استفاده از GIS در جنوب شهرستان خرم آباد
امیر پارسا نیک*؛ یوسف رضایی
مشاهده مقاله

4 بهینه سازی گندزدایی آب خاکستری به روش ازناسیون جهت مصارف آبیاری و غیرآشامیدنی
مرتضی نقش جواهری*؛ پروانه تیشه زن؛ هادی معاضد
مشاهده مقاله

5 مدیریت کاهش تولید پسماندها در بخش ساختمانی پروژه های عمرانی شهر تهران
سید مرتضی هاشمی*
مشاهده مقاله

6 بررسی عوامل خطرآفرین در پروژه های ساخت فاضلاب شهری تهران
بهنام محمودی*؛ حبیب اکبرزاده بنگر
مشاهده مقاله

7 حذف سختی کلسیم از محلول‌های آبی توسط کلینوپتیلولیت اصلاح شده
مهدی صدیقی؛ احسان جباری؛ علی شمشیری؛ امیرحسین سلیمی*؛ محمدرضا حسنوند
مشاهده مقاله

8 اولویت بندی ریسک های پروژه ساخت فاضلاب شهری
بهنام محمودی*؛ حبیب اکبرزاده بنگر
مشاهده مقاله

9 تاثیر ساخت و ساز در منطقه ساحلی بابلسر و فاضلاب ناشی از آن بر تغییرات جمعیت میکروبی آب دریای خزر
هدی اولیایی جویباری*؛ داریوش یوسفی کبریا؛ عزیر عابسی
مشاهده مقاله

10 حذف همزمان فنل و کروم از آب با استفاده از فتوکاتالیست دی اکسید تیتانیوم
الهه فقیه نصیری؛ داریوش یوسفی کبریا*؛ فرهاد قادری
مشاهده مقاله