موضوعات = فن آوری های نوین در مواد و مصالح
تعداد مقالات: 9

1 بررسی و ارزیابی لوله های فولادی مدفون در بتن و محصورشده با بتن مسلح تحت بارگذاری محوری
ناهید نظری*؛ مرتضی نقی پور؛ صالح محمدابراهیم زاده سپاسگزار
مشاهده مقاله

2 مدلسازی رفتار ستون‌های فولادی پرشده با بتن لاستیکی(RuCFST)
غزال کرباسی*؛ مرتضی نقی پور؛ مهدی دهستانی
مشاهده مقاله

3 بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی بتن حاوی مواد بازیافتی پت (PET) و تایر خرده تحت حرارت بالا
مهدی نعمت زاده؛ سیدمهدی موسوی مهر*
مشاهده مقاله

4 تاثیر حمله مخرب ناشی از محیط اسیدی و حضور الیاف فورتافرو در بتن بر رفتار خمشی تیرهای بتنی مسلح به میلگرد GFRP
جواد دشتی*
مشاهده مقاله

5 بررسی رفتارسه محوره ی بتن های الیافی با سنگدانه های طبیعی و بازیافتی
عبدالرضا ترک یون*
مشاهده مقاله

6 بررسی تاثیر الیاف فولادی برروی بتن ها با سنگدانه طبیعی و بازیافتی
عبدالرضا ترک یون*
مشاهده مقاله

7 بررسی مقایسه‎ای بین میکروسیلیس و آب‎بند دزوسیل بر نفوذپذیری بتن‎های معمولی
فرید مزرعه*؛ عبدالکریم عباسی دزفولی
مشاهده مقاله

8 بررسی تاثیر نوع سیمان و نسبت آب به سیمان بر روی پدیده‌ی خوردگی در بتن با استفاده از روش ارزیابی مقاومت الکتریکی
معین بیگلری؛ امیرحسین شیخ اعظمی؛ احسان غفاری؛ محمد علی قاسمی؛ علی کاهی دان*
مشاهده مقاله

9 بررسی تأثیر استفاده از دوده سیلیس بر روی پدیده‌ی خوردگی در بتن به‌وسیله‌ی اندازه‌گیری مقاومت الکتریکی بتن
معین بیگلری؛ امیرحسین شیخ اعظمی؛ احسان غفاری؛ محمد علی قاسمی؛ علی کاهی دان*
مشاهده مقاله