موضوعات = راهسازی و روسازی
تعداد مقالات: 16

1 بررسی تاثیر زمان عمل آوری نمونه‏ های آزمایشگاهی بر پتانسیل شیار شدگی مخلوط‏های آسفالتی
غلامحسین کاظمی*؛ حسن دیواندری؛ غلامحسین حامدی
مشاهده مقاله

2 اثرات ویژگی های قیر بر قابلیت بازیابی در مخلوط های آسفالتی
پویان ایار*؛ حامد شعبانی
مشاهده مقاله

3 زهکشی جهت جمع آوری آب های سطحی و طرح فیلتر آن
سامان منصوری ثانی*
مشاهده مقاله

4 بررسی اثر باطله فلوتاسیون زغالسنگ بر عملکرد مخلوط آسفالتی پیر شده
محمد رضا عباس تبار دلاور*؛ امیر ایزدی
مشاهده مقاله

5 ارزیابی استفاده ازآسفالت بازیافتی(RAP) در ساخت روسازی بتن غلتکی(RCC)
یاسر بشکول*؛ حسن دیواندری
مشاهده مقاله

6 ارزیابی ویژگی‌های مکانیکی و زیست محیطی فیلر زئولیت و خاکستر پسماندزغالسنگ در مقایسه با سیمان در مخلوط آسفالتی گرم
محمد حسن نیا*
مشاهده مقاله

7 بررسی حساسیت رطوبتی مخلوطهای آسفالتی گرم حاوی تراشه های خرده آسفالت
محمودرضا کی منش*؛ علی تقی نژاد عمران؛ علی نصراله تبار آهنگر؛ صادق صمدی
مشاهده مقاله

8 تحلیل دوبعدی و سه‌بعدی روسازی با استفاده از برنامه ABAQUS و مقایسه نتایج با برنامه KENLAYER و MICHPAVE
علیرضا غنی زاده*؛ فرهاد قادری؛ یوسف جعفر آقایی
مشاهده مقاله

9 بررسی تاثیر اصلاح قیر با مواد ضد عریان شدگی بر کاهش حساسیت رطوبتی مخلوط های آسفالت شیشه ای
ابوالفضل جولا*؛ نیما رنجبر مالی دره
مشاهده مقاله

10 بررسی تاثیر درصد های مختلف RAP بر عملکرد حساسیت رطوبتی و شیار شدگی مخلوط های آسفالتی WMA حاوی الیاف شیشه
حسین ملکی؛ سید علی حسینی*
مشاهده مقاله

11 بررسی آزمایشگاهی عوامل مؤثر بر مقاومت،تراکم و کارایی روسازی بتنی CBM و ارائه طرح اختلاط مناسب برای راه های اصلی
محمد اعتضادی*؛ محمد یوسف پور
مشاهده مقاله

12 اثر الیاف بازالت بر مقاومتهای مکانیکی روسازیهای بتنی
مجید حاجی حسینی*
مشاهده مقاله

13 بررسی اهمیت هزینه مصرف سوخت در انتخاب مسیر قائم مناسب در راه‌سازی
علیرضا فریدونی افتخاری*؛ محسن بابائی
مشاهده مقاله

14 تحلیل و بررسی رفتار ویسکوالاستیک قیر اصلاح شده با اتیلن وینل استات با استفاده از مدل برگر
آتوسا کیانفر؛ علیرضا سرکار*؛ منصور فخری
مشاهده مقاله

15 اثر ترکیبی نوع محور، دانه بندی و سرعت بر رفتار خستگی مخلوط آسفالتی با استفاده از آزمون خمش نیم دایره (SCB)
محمد فدایی؛ علیرضا سرکار*
مشاهده مقاله

16 تأثیر استفاده از قیر اصلاح شده با نانوآهک در عملکرد خستگی مخلوط های آسفالتی
یاسر آبادیان*
مشاهده مقاله