موضوعات = برنامه ریزی حمل و نقل و ترافیک
تعداد مقالات: 17

1 کــاربرد سیسـتم تحلیل شبکه برای مکــانیابی پایانه های برون شهری در برنامه ریـزی شهری و منطقه ای
محمد کامرانی*
مشاهده مقاله

2 بررسی وضعیت حمل ونقل روستایی وراههای ارتقاء وبهبود آن
سیددانیال حسینیان مقدم نوغانی*
مشاهده مقاله

3 تحلیل آماری دلایل استفاده و عدم استفاده دوچرخه بعنوان یک مد حمل و نقلی در سفرهای شهری(مطالعه موردی شهر آمل)
حسین هدایتی*؛ امید تى تى دژ؛ رضا بهزاد
مشاهده مقاله

4 عملکرد اجرای تابلوی بالاسری محدودیت سرعت بر سرعت جریان ترافیک در دنیای واقعی ( مطالعات قبل و بعد مسیر)
عباس شیخ فرد*؛ فرشید رضا حقیقی؛ حسین محمدی
مشاهده مقاله

5 ارتقای نظم تردد وسائل نقلیه در بین خطوط راه ( مطالعه موردی بابل)
عباس شیخ فرد*؛ حسین محمدی؛ فرشید رضا حقیقی
مشاهده مقاله

6 تحلیل و ارزیابی روش های کنترل تراکم ترافیک در کلان شهرهای توریستی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP)_مطالعه موردی: شهر مشهد
مسعود کدخدایی*؛ روزبه شاد
مشاهده مقاله

7 تحلیل و ارزیابی عملکرد کنترل رمپ در بزرگراه شهید همت به بزرگراه شهید چمران بانرم‌افزار شبیه‌سازی ترافیکی AIMSUN
سمیه نبی پور سنگرودی*
مشاهده مقاله

8 مکان یابی پارک سوار حومه خط یک قطارشهری مشهد
محمدرضا زارع برزشی*؛ وجیهه هوشیارفر
مشاهده مقاله

9 الگوریتم تعیین کمانهای بهینه شمارش حجم در برآورد ماتریس مبداء-مقصد
مهدی محمودآبادی*؛ غلامعلی بهزادی
مشاهده مقاله

10 بررسی اثربخشی آموزش به رانندگان حمل و نقل عمومی درون شهری بر کاهش تصادفات و تخلفات (مطالعه موردی: شهر گلستان)
ناصر عباسی*؛ مصطفی صادق نژاد
مشاهده مقاله

11 تعیین عوامل موثر بر انتخاب مدهای حمل و نقل در جابجایی کالا با استفاده از مدل انتخاب گسسته لاجیت (مطالعه موردی: بندر شهید رجایی)
سیامک رشیدی*؛ امید تى تى دژ؛ فاطمه کاظم بابایی
مشاهده مقاله

12 مدیریت ایمنی سیستم ها و عملیات فرودگاه
علی کاهی دان*؛ امیر ایزدی؛ امیرحسین شیخ اعظمی؛ امید تی تی دژ
مشاهده مقاله

13 مروری بر تاثیرپذیری رفتار رانندگان در مواجهه با تابلوهای پیام رسان خبری
امیرحسین پاکشیر*؛ هادی پوررجب
مشاهده مقاله

14 تاثیر اجرای خطوط HOV برگشت پذیر بر پارامتر زمان سفر با استفاده از شبیه سازی در AIMSUN (مطالعه موردی آزادراه تهران – کرج)
علی سامانی*؛ غلامعلی بهزادی
مشاهده مقاله

15 یکپارچه سازی سیستم حمل ونقل شهری
علیرضا غفاری*
مشاهده مقاله

16 مکانیابی دوربین های ثابت کنترل سرعت در محورهای برون شهری کوهستانی (مطالعه موردی جاده هراز)
مجید آقاجانی*؛ امید تی تی دژ؛ میثم بالو
مشاهده مقاله

17 بررسی تاثیر مدیریت، برنامه ریزی و طراحی ساختار شهری بر معضلات ترافیکی (مطالعه موردی: شهرستان چالوس)
اسماعیل رفیعی نژاد*
مشاهده مقاله