موضوعات = محاسبات نرم و کاربرد هوش مصنوعی در عمران
تعداد مقالات: 2

1 شناسائی خرابی در سازه های خرپایی با استفاده از توابع پاسخ فرکانسی و و الگوریتم تکامل تفاضلی بهبود یافته
حمیرا علی ابوالقاسمی*؛ سید محمد سیدپور
مشاهده مقاله

2 مقایسه عملکرد الگوریتم های فراکاوشی نوین شامل تکامل دیفرانسیلی، بهینه سازی توده ذرات، جستجوی فاخته و گرده افشانی گل در بهینه سازی سازه های خرپایی
افشین طاهری نیا*؛ احسان جهانی
مشاهده مقاله