موضوعات = مدیریت بحران و سوانح
تعداد مقالات: 5

1 بررسی تاثیر محل و تعداد ستون های حذف شده ناشی از انفجار در پلان بر عملکرد سیستم قاب محیطی در برابر خرابی پیشرونده
ساسان نظامی*؛ سیدمحمد سیدپور
مشاهده مقاله

2 بررسی عملکرد سیستم قاب محیطی در برابر خرابی پیشرونده با در نظر گرفتن محل و تعداد ستون های حذف شده در طبقات
ساسان نظامی*؛ سیدمحمد سیدپور
مشاهده مقاله

3 بهینه‌سازی مکان‌های اسکان موقت پس از وقوع زلزله در شهر بابل با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی ترکیبی ژنتیک و علف‌های هرز
جواد احمدپور ترکی*؛ جواد برنجیان؛ میلاد همتیان؛ محمد جواد طاهری امیری
مشاهده مقاله

4 مدیریت ریسک ایمنی (SRM) در فرودگاه
امیرحسین شیخ اعظمی؛ علی کاهی دان*؛ امید تی تی دژ؛ امیر ایزدی
مشاهده مقاله

5 کاربرد درخت خطا در تهیه منحنی‌های شکست غیر سازه‌ای
بابک چلبی یانی؛ بابک امیدوار*
مشاهده مقاله