دستاورد های مهندسی عمران و صنایع وابسته
عنوان غرفه نوع غرفه متراژ غرفه قیمت نام متقاضی لوگو
سطح A غرفه درجه A 12 25,000,000 ریال
سطح B غرفه درجه B 9 20,000,000 ریال
سطح C غرفه درجه C 6 15,000,000 ریال