پژوهشگران گرامی هزینه شرکت در تمامی کارگاه ها رایگان می باشد و شما تنها هزینه شرکت در کنفرانس را پرداخت خواهید کرد.

برای ثبت نام در کارگاه های آموزشی از قسمت "ثبت نام در برنامه ها" استفاده کنید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه نام مدرس
1 بازرسی و بازدید ایمنی در مراحل طراحی، ساخت و بهره برداری از راه ها
1396-08-24 17:00-19:00
دانشگاه شمال 50
0 ریال 0 دلار
دکتر محمود رضا کی منش دکتر علی نصراله تبار
2 اجرا و بازرسی غیر مخرب جوش های ساختمانی
1396-08-24 17:00-19:00
دانشگاه شمال 50
0 ریال 0 دلار
انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب ایران
3 کارگاه مقاوم سازی سازه ها در برابر آتش سوزی ( مهندسی ایمنی آتش در سازه ها )
1396-08-25 09:00-13:00
دانشگاه شمال 50
0 ریال 0 دلار
دکتر امیر ساعدی داریان موسسه مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ایران
4 کارگاه اموزش نرم افزارهای تحلیل ریسک لرزه ای ez-frisk و zmap
1396-08-25 09:00-12:00
دانشگاه شمال 50
0 ریال 0 دلار
مهندس ایرج چائی اصل تبریزی موسسه مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ایران
5 خود ترمیمی در روسازی آسفالت و فناوری های وابسته
1396-08-25 09:00-12:00
دانشگاه شمال 50
0 ریال 0 دلار
دکتر پویان ایار
6 شناخت اصول و مبانی ضوابط پدافندغیرعامل در طراحی و اجرای ساختمان
1396-08-25 13:00-15:00
دانشگاه شمال 50
0 ریال 0 دلار
دکتر مهدی بیطرفان انجمن علمی پدافند غیر عامل ایران
7 آشنایی با مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) و نرم افزارهای آن
1396-08-25 13:00-15:00
دانشگاه شمال 50
0 ریال 0 دلار
دکتر امید تی تی دژ
8 تعمیر و ارزیابی سازه بتنی و انواع ملات های تعمیراتی
1396-08-25 13:00-15:00
دانشاه شمال 50
0 ریال 0 دلار
دکتر چینی مهندس موسی کلهری
9 کارگاه مبانی مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای
1396-08-25 15:00-17:00
دانشگاه شمال 50
0 ریال 0 دلار
دکتر مصطفی زمانیان موسسه مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ایران
10 اهمیت بکارگیری ساختمان هوشمند Smart Home جهت صرفه جویی در مصرف انرژی مبحث 19
1396-08-25 15:00-17:00
دانشگاه شمال 50
0 ریال 0 دلار
شرکت TIS آمریکا گروه فنی مهندسی سره
11 کارگاه مبانی سوانح طبیعی و مدیریت کاهش ریسک جامعه محور
1396-08-25 15:00-17:00
دانشگاه شمال 50
0 ریال 0 دلار
مهندس حامد حقی مهندس مینا باقری ملاحاجلو مهندس رضا رزاقی