برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# نوع عضویت هزینه ثبت نام توضیحات
1
تا تاریخ 1396-07-30
1,900,000 ریال
0 دلار
پس از تاریخ 1396-07-30
2,400,000 ریال
0 دلار
دریافت گواهی پذیرش به تعداد نویسندگان+نمایه مقاله در کنفرانس+دریافت گواهی حضور+سی دی مجموعه مقالات +حضور یک نفر از نویسندگان در کنفرانس+دریافت پکیج کنفرانس+میان وعده صبح و عصر+ناهار *هزینه پذیرش به ازای هر مقاله مبلغ 80 هزار تومان جداگانه اخذ میگردد.
2
تا تاریخ 1396-07-30
2,400,000 ریال
0 دلار
پس از تاریخ 1396-07-30
2,900,000 ریال
0 دلار
دریافت گواهی پذیرش به تعداد نویسندگان+نمایه مقاله در کنفرانس+دریافت گواهی حضور+سی دی مجموعه مقالات +حضور یک نفر از نویسندگان در کنفرانس+دریافت پکیج کنفرانس+میان وعده صبح و عصر+ناهار *هزینه پذیرش به ازای هر مقاله مبلغ 80 هزار تومان جداگانه اخذ میگردد.
3
تا تاریخ 1396-07-30
1,600,000 ریال
0 دلار
پس از تاریخ 1396-07-30
2,100,000 ریال
0 دلار
( مخصوص افرادی که در کنفرانس حضور ندارند ) نمایه مقاله در کنفرانس+پست تمامی گواهی ها به تعداد نویسندگان به آدرس ثبت شده در پنل+سی دی مجموعه مقالات *هزینه پذیرش به ازای هر مقاله مبلغ 80 هزار تومان جداگانه اخذ میگردد.
4
تا تاریخ 1396-07-30
2,100,000 ریال
0 دلار
پس از تاریخ 1396-07-30
2,600,000 ریال
0 دلار
(مخصوص افرادی که در کنفرانس حضور ندارند ) نمایه مقاله در کنفرانس+پست تمامی گواهی ها به تعداد نویسندگان به آدرس ثبت شده در پنل+سی دی مجموعه مقالات *هزینه پذیرش به ازای هر مقاله مبلغ 80 هزار تومان جداگانه اخذ میگردد.
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.